Can Bus alarm
DS512

SIRENA
Premier Elite Odyssey 5E Compact
May 27, 2014
Auto alarm
AM375N
June 5, 2014

Proizvođač: Digital Systems, Poljska

Digital Systems

Broj artikla: DS512 Vrsta

– Ovo je kompletan CAN BUS alarmni sistem sa integrisanim GSM modulom i opcionim GPS modulom za lociranje vozila.
– GSM modul ima višestruku primenu: SMS dojava u slučaju alarmiranja, SMS sa lokacijom vozila na upit ili u slučaju alarmiranja, daljinska kontrola alarmnog sistema pomoću SMS-a (uključenje, isključenje, anti hijack…).
– DS512 se može koristiti i kao monitor već postojećeg alarmnog sistema na automobilu (fabričkog ili naknadno ugrađenog).